Missie

 

 

 

CLAC beoogt bij haar publiek de meest innerlijke creaties naar boven te laten komen vertrekkende vanuit een dagelijkse verwondering.

 

"De taal van ritme, dans, zang en drama" wordt onderbouwd met een weldoordachte pedagogische en artistieke visie.

 

CLAC leidt  lesgevers op die zich in deze discipline willen verdiepen vanuit onze pedagogische en artistieke filosofie:

De taal van het ritme.

CLAC djembe muziek percussie optredens
CLAC djembe muziek percussie optredens
CLAC djembe muziek percussie optredens
CLAC djembe muziek percussie optredens
CLAC djembe muziek percussie optredens

Vanuit een bredere maatschappelijke visie wil CLAC ook graag haar steentje bijdragen tot het stimuleren van (percussie)muziek bij moeilijk bereikbare doelgroepen als       personen met etnischcultureel diverse achter-gronden, mensen met een beperking, sociaal achtergestelde groepen,…

Door een unieke aanpak wordt CLAC zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk ge-houden voor alle geĂ¯nteresseerden uit heel Vlaanderen en Brussel.

 

 

 

CLAC stelt zich tot doel om kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen te prik-kelen op creatief, esthetisch, lichamelijk, emotioneel, intellectueel, sociaal en vooral percussief vlak.

 

 

Het is evident dat CLAC hierbij vertrekt vanuit de leefwereld van de doelgroep. Via een educatief en artistiek onderbouwde werking richt CLAC zich tot deze doel-groepen op aangepaste wijze bij het organiseren van lessenreeksen, cursussen, workshops, projecten en stages in binnen- en buitenland.