Missie

MISSIE

 

CLAC beoogt bij haar publiek de meest innerlijke creaties naar boven te laten komen vertrekkende vanuit een dagelijkse verwondering. "De taal van ritme, dans, zang en drama" wordt onderbouwd met een weldoordachte pedagogische en artistieke visie.

 

VISIE

 

CLAC stelt zich tot doel om kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen te prikkelen op creatief, esthetisch, lichamelijk, emotioneel, intellectueel, sociaal en vooral percussief vlak.

Het is evident dat CLAC hierbij vertrekt vanuit de leefwereld van de doelgroep. Via een educatief en artistiek onderbouwde werking richt CLAC zich tot deze doelgroepen op aangepaste wijze bij het organiseren van lessenreeksen, cursussen, workshops, projecten en stages in binnen- en buitenland.

Daarnaast leidt CLAC lesgevers op die zich in deze discipline willen verdiepen vanuit onze pedagogische en artistieke filosofie: De taal van het ritme.

Vanuit een bredere maatschappelijke visie wil CLAC ook graag haar steentje bijdragen tot het stimuleren van (percussie)muziek bij moeilijk bereikbare doelgroepen als personen met etnisch-cultureel diverse achtergronden, mensen met een beperking, sociaal achtergestelde groepen,…

Door een unieke aanpak wordt CLAC zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk gehouden voor alle geïnteresseerden uit heel Vlaanderen en Brussel.

 

 

 

 

Referenties:

Onze lokale werking in gemeenten als Terhagen (Rumst) & Sint-Andries (CoStA, Antwerpen) zijn de speerpunten van waaruit CLAC haar percussief-muzikale visie verspreidt. Nauwe samenwerkingsverbanden met DKO Antwerpen en scholen uit de omgeving zoals alle Boomse basisscholen, Olvi (Boom), Cade (Aartselaar), De Wingerd (Reet), Ter Doelhagen en Sleutelhof (Rumst) en verder weg H. Hart College (Essen), dragen bij tot een duurzame relatie met leerlingen, leerkrachten en directies die de visie van CLAC ondersteunen. Vanuit het workshopaanbod is er ook een directe link met een aantal culturele centra (CC De Steiger in Boom, CC ‘t Aambeeld in Aartselaar, C-Mine in Genk) en andere jongerenorganisaties zoals Piazza dell’Arte (Antwerpen) en Jeugd & Muziek (Vlaanderen en Antwerpen).

Missie